Veiling

 

 

Beste allen, 


Na uitgebreid overleg is besloten om dit jaar geen STONAS veiling te organiseren. 

Hoofdreden hiervoor is de beperkte hoeveelheid passende ontwikkelingsprojecten ten opzichte van de nog aanwezige financiële middelen. Het organiseren van een veiling om extra middelen te genereren, achten wij daarom niet gepast. 

Als team zullen wij verder gaan met de lopende ontwikkelingsprojecten en uitkijken naar nieuwe. 

Wij hopen op deze manier iedereen afdoende te hebben geïnformeerd.

Team Stonas

Giften met belastingvoordeel

STONAS is een, door de belastingdienst, ANBI erkende stichting met het RSIN nummer: 815577965.

Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar op basis van de vastgestelde regels voor eenmalige of nog gunstigere periodieke giften.

Neem gerust contact met ons op voor specifieke vragen!

Rekeningnummer

Al uw giften en donaties zijn van harte welkom. Het IBAN rekeningnummer is:

NL30 RABO 01035 01134 ten name van Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft.

Bij voorbaat onze dank!

Tweets

Inloggen