Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft


Al 50 jaar ondersteunt de Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft een aantal ontwikkelingsprojecten die verbonden zijn met de Assendelftse gemeenschap.

Deze verbintenis is veelal ontstaan doordat een plaatsgenoot zich ergens ter wereld inzet voor de medemens en zich daarbij graag gesteund ziet door zijn/haar achterban. Deze inspanningen zijn soms gaan wortelen in de lokale samenleving en hier zijn projecten uit ontstaan.

Vaak is een langjarige relatie met deze projecten ontstaan door de aandacht voor duurzame ontwikkeling en lokale betrokkenheid, waardoor mensen actief hun lot in eigen hand nemen. Onze ondersteuning geeft vaak het benodigde duwtje in de rug voor verdere stappen. Wij richten ons op duurzame hulp en verbetering van de levensomstandigheden. Graag investeren wij in de randvoorwaarden waardoor mensen betere kansen krijgen. Kansen die men vervolgens zelf moet benutten.

 

Nieuwe verzoeken voor ondersteuning worden door ons zorgvuldig beoordeeld om zeker te stellen dat deze passen bij de visie en werkwijze van de Stichting. Op onderstaande wereldkaart staan de huidige ontwikkelingsprojecten weergeven. Klikken op de betreffende markering geeft verdere details.

 

contentmap_module

 

 

Giften met belastingvoordeel

STONAS is een, door de belastingdienst, ANBI erkende stichting met het RSIN nummer: 815577965.

Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar op basis van de vastgestelde regels voor eenmalige of nog gunstigere periodieke giften.

Neem gerust contact met ons op voor specifieke vragen!

Rekeningnummer

Al uw giften en donaties zijn van harte welkom. Het IBAN rekeningnummer is:

NL30 RABO 01035 01134 ten name van Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft.

Bij voorbaat onze dank!

Tweets

Inloggen