1 procent

 

De stichting streeft een zeer strikt financieel beleid na om zoveel mogelijk gelden beschikbaar te maken ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten. Het basisprincipe hiervan is de 1% regel.

Deze 1% regel houdt in dat de kosten van de Stichting maximaal 1% van de jaarrekening mogen uitmaken. Het betekent dat alle uitgevoerde activiteiten op vrijwillige en onbetaalde basis gedaan worden. Daarnaast leveren verschillende bedrijven en particulieren belangeloos benodigde diensten en producten aan de Stichting. Bepaalde kosten zijn echter onoverkomelijk zoals: vergunningen, verzekeringen, contributie of bepaalde promotie/aankondigingsmaterialen.

Giften met belastingvoordeel

Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft is een, door de belastingdienst, ANBI erkende stichting met het RSIN nummer: 8155.77.965.

Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar op basis van de vastgestelde regels voor eenmalige of nog gunstigere periodieke giften.

Neem gerust contact met ons op voor specifieke vragen!

Rekeningnummer

Al uw giften en donaties zijn van harte welkom. Het IBAN rekeningnummer is:

NL30 RABO 01035 01134 ten name van Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft.

Bij voorbaat onze dank!

Tweets

Inloggen