Controle & advies

 

De Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft streeft volledige transparantie na. Het is van groot belang dat alle verkregen financiële middelen op de juiste wijze worden ingezet. Ter behoud van de officiële erkenning als stichting (met bijkomend belastingvoordeel voor giften - ANBI status) dient ook aan vele regels te worden voldaan. Een vakkundig advies en gedegen externe controle is daarom essentieel.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht voor controle en advies. Deze onafhankelijk groep bestaat uit notaris mr.R.H.M. van Baal, dhr H. Jak en dhr. W. Bosman en zij waarborgen dat de activiteiten van de Stichting in overeenstemming zijn met het doel, de boekhoudkundige regels en de opgestelde richtlijnen.

De administratie van de Stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door accountantskantoor VANDERLAANGROEP uit Assendelft. Tezamen met het formele bestuur worden alle financiële stukken besproken en gecontroleerd op correctheid. Na algehele goedkeuring worden de benodigde stukken ingediend bij de belastingdienst. De Stichting staat open voor verzoeken, zowel particulier dan wel zakelijk, tot verdere inzage in de jaarstukken.

Tweets

Inloggen