Ghana - Tamale

Ghana - Tamale

GHANA – TAMALE BOUW BASISSCHOOL

 

Ghana-Navrongo

Ghana ligt in West Afrika, net ten noorden van de evenaar aan de baai van Guinea. Het wordt omsloten door de Franstalige landen Ivoorkust, Burkina Faso en Togo. Voor Afrikaanse begrippen is Ghana klein; ongeveer 7 keer zo groot als Nederland. Ghana is relatief vlak. Alleen in het centrale en oostelijke deel van het land bevinden zich bergen, met een maximale hoogte van net iets onder de 1000 meter.

Noord-Ghana

Noord Ghana is het armste en meest traditionele deel van het land. Het noorden is onderverdeeld in drie provincies: Northern Region, Upper East Region en Upper West Region. Noord Ghana is beduidend minder dicht bevolkt dan het zuiden. Het land is minder vruchtbaar dan het zuiden en de scholingsgraad is er lager. Als gevolg van dat laatste is het analfabetisme er relatief hoog en het aantal mensen dat Engels spreekt beperkter. De ontwikkelingsachterstand ten opzichte van het zuiden geldt vooral de dorpen, maar ook in steden als Tamale is de achterstand evident.

Tamale

Tamale is de hoofdstad van de Northern Region, een provincie van Ghana. Tamale is de grootste stad in het noorden van Ghana. De stad ligt op de belangrijkste transportroute van Ghana naar Burkina Faso. Accra - Kumasi - Tamale - Bolgatanga. Er wonen voornamelijk Dagomba's die Dagbani spreken en overwegend moslim zijn. De stad heeft 538.000 inwoners (2012). Het landschap wordt gedomineerd door savanne. De stad is, zoals wel meer steden, ontstaan op een knooppunt van handelswegen, maar modernere stadsuitbreidingen bestrijken nu terreinen tot ver buiten de voormalige grenzen van de stad, zodat Tamale het karakter krijgt van een conglomeratie van dorpen. Tamale is naar verluidt de snelst groeiende stad in West-Afrika.

 

Navrongo

Rijd vanuit Tamale in noordwaartse richting en op enkele kilometers van de grens met Burkina Faso ligt Navrongo (letterlijk: "daar waar de voet de droge aarde raakt") . Navrongo heeft zo'n 20.000 inwoners en vormt het economische en administratieve hart van het Kassena-Nankanii district in de Upper West Regio van Ghana.

CADC computer school
Computer Access & Development Centre

Ghanese scholieren krijgen op school vaak alleen maar de theorie over ICT, omdat er geen computers zijn. Het CADC biedt middelbare scholieren en volwassenen in Navrongo (Noord Ghana) de mogelijkheid om praktische computervaardigheden te leren. Honderden leerlingen hebben al een certificaat behaald aan het centrum. Zij treden de toekomst met bagage op het gebied van ICT tegemoet.

 

 

Project Awaken

Het doel van het dit project is dat CADC Ghana zelfvoorzienend wordt en onafhankelijk van fondsen uit Nederland blijft opereren. Dit is binnen het bestuur van het CADC in Nederland al langere tijd het meerjarenplan.

In september 2017 geven we inmiddels een decennium lang onderwijs aan de scholen in Navrongo met duizenden ICT-studenten als resultaat.

 

 

 

 

Bij een ruwe schatting van het aantal studenten komen we uit op: 45 studenten van 5 verschillende scholen elk kwartaal betekent 225 studenten. 3 kwartalen per jaar (4de kwartaal is zomer vakantie) is het enorme aantal van 675 studenten per jaar. 9 jaar lang is ongeveer 6075 studenten die basis ICT-onderwijs hebben genoten en dit allemaal mede dankzij stichting Stonas.

Hier mogen alle medewerkers en donateurs erg trots op zijn, maar toch is het belangrijk dat we een volgende stap nemen. Na 10 jaar CADC in zijn huidige vorm is het belangrijk dat het CADC onafhankelijk doorgaat. Vanwege deze ambitie hebben we dit project gestart. We beginnen een basisschool in Tamale waar we het CADC vanaf september 2017 onderbrengen.

Met deze basisschool kunnen we meer dan alleen computerles geven. Basisonderwijs in Ghana is op veel scholen wel gratis, maar ondanks dat zijn er kansarme kinderen (meestal meiden of invaliden) die niet naar een school kunnen omdat ze bijvoorbeeld de verplichte schooluniformen niet kunnen betalen. Wij willen beurzen uitdelen aan deze kansarmen om ze een opleiding bieden. Dit betekent dat kinderen wel (een klein bedrag aan) schoolgeld gaan betalen (behalve die met een beurs) maar daar kunnen we zoveel mee doen, behalve het beschikbaar stellen van beurzen. CADC kan zelfstandig open blijven en we gaan een bibliotheek openstellen voor de gemeenschap. Ook willen we buitenschoolse activiteiten gaan organiseren op het gebied van sport en spel, waar ook niet-leerlingen gebruik van mogen maken.

contentmap_plugin

Tweets

Inloggen