Het doel van de stichting

 

Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft verleent financiële ondersteuning aan ontwikkelingsprojecten die zijn opgezet door ontwikkelingswerkers uit Assendelft of die nauw verbonden zijn met de Assendelftse gemeenschap. Het toekennen van financiële ondersteuning aan ingediende verzoeken verloopt via een geformaliseerde beoordelingsstructuur. Hierbij is het uitgangspunt dat verstrekte gelden moeten leiden tot structurele toekomstige zelfredzaamheid.

De financiële basis van de stichting wordt verkregen door donaties, schenkingen en legaten. Het STONAS team organiseert tevens verschillende evenementen om het doel van de Stichting duidelijk te maken en ter stimulering van giften. Het grootste voorbeeld hiervan is de tweejaarlijkse veiling. Ook vinden gezamenlijke evenementen plaats met scholen, verenigingen of bedrijven waarbij de activiteiten van STONAS onder de aandacht worden gebracht en mogelijke opbrengsten deels of volledig ten goede komen aan de Stichting. 

De stichting steunt volledig op een grote groep vrijwilligers en heeft minder dan 1% aan indirecte kosten.

Tweets

Inloggen