Kameroen - Njinikom

 

Huub Welters heeft in dit Afrikaanse dorp meerdere projecten opgezet voor en met de gemeenschap. Met veel zelfwerkzaamheid realiseert hij structurele verbeteringen door mensen te leren zichzelf te helpen. Een methode die onze stichting aanspreekt en dus ondersteunen wij nu hem in de renovatie van de St. Anthony-school. Maar niet alleen wij: ook andere parochies ondersteunen hen en is er actie gevoerd op de Regenboogschool. Ook de vastenactie Kameroen kwam weer geheel ten goede aan dit project en de inkomsten werden door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking verdubbeld.

Tweets

Inloggen