Kameroen - Njinikom

 

Huub Welters heeft in dit Afrikaanse dorp meerdere projecten opgezet voor en met de gemeenschap. Met veel zelfwerkzaamheid realiseert hij structurele verbeteringen door mensen te leren zichzelf te helpen. Een methode die onze stichting aanspreekt en dus ondersteunen wij nu hem in de renovatie van de St. Anthony-school. Maar niet alleen wij: ook andere parochies ondersteunen hen en is er actie gevoerd op de Regenboogschool. Ook de vastenactie Kameroen kwam weer geheel ten goede aan dit project en de inkomsten werden door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking verdubbeld.

Giften met belastingvoordeel

Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft is een, door de belastingdienst, ANBI erkende stichting met het RSIN nummer: 8155.77.965.

Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar op basis van de vastgestelde regels voor eenmalige of nog gunstigere periodieke giften.

Neem gerust contact met ons op voor specifieke vragen!

Rekeningnummer

Al uw giften en donaties zijn van harte welkom. Het IBAN rekeningnummer is:

NL30 RABO 01035 01134 ten name van Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft.

Bij voorbaat onze dank!

Tweets

Inloggen