Nepal (i.s.m. ICFON)

 

Kathmandu staat de New Tulip school waar kansarme kasteloze kinderen onderwijs genieten. Veel leerlingen (en vooral meisjes) konden pas naar school nadat de docenten aan de ouders hadden uitgelegd dat hun kinderen door onderwijs meer kans hadden om aan de armoede te ontsnappen. Inmiddels bestaat deze school uit 2 verdiepingen (10 klassen, 300 leerlingen) en er wordt naar gestreefd om deze school geheel zelfstandig te kunnen laten functioneren.

De Bijenkorf school uit Assendelft heeft al vanaf het begin goede kontakten met deze school en ook financieel zijn steentje bijgedragen.

De NAWB is de nepalese organisatie met wie wij de kontakten onderhouden voor de blindenschool in Jumla. Het gaat goed met het onderwijs aan deze kinderen maar verbeteringen en vernieuwingen worden niet doorgevoerd. Mede door de zeer gebrekkige communicatie met deze organisatie wordt de ondersteuning hiervan opnieuw overwogen.

 

 

contentmap_plugin

Tweets

Inloggen