Ontstaan van de stichting

 

De huidige stichting is ontstaan als Actie-Comité uit een particulier initiatief van de broer van een toenmalige ontwikkelingswerker. In 1966 werd deze opgericht en ondersteunde projecten die werden begeleid door pater Hijnen, pater Waij en Cor Timmer. Het gedetailleerde levensverhaal van Cor Timmer is HIER te vinden.

De allereerste actie bestond uit het verkopen van bierglazen van deur tot deur in 1966. Dat bracht toen enkele duizenden guldens op. In 1967 kwam hier een loterij bij. Later is het idee van de veiling ontstaan, met als voorbeeld de kerkenveilingen die elders in Noord-Holland werden gehouden. Vanaf het begin van de Dorpsstraat tot aan de spoorbomen werd huis aan huis gevraagd of- en wat mensen beschikbaar wilden stellen voor de veiling. Het leverde een grote variëteit aan diensten en producten op waaruit vele ludieke kavels werden samengesteld. De veiling, altijd eind maart in elk oneven jaartal, werd en wordt gehouden in Het Wapen van Assendelft en vormt de levensader van de Stichting ter ondersteuning van vele ontwikkelingsprojecten.

Door de jaren heen zijn ontwikkelingsprojecten ondersteund in Europa, Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Een gedetailleerd overzicht van lopende projecten en historische projecten zijn de vinden op een ander deel van de website.

Tweets

Inloggen