Persberichten

Van oud naar nu – 50 jaar Stonas!

Historische veiling foto

In 1965 zijn de eerste stappen gezet van de huidige Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft. In de volksmond STONAS.  De huidige stichting is ontstaan als Actie-Comité uit een particulier initiatief van de broer van een toenmalige ontwikkelingswerker. In 1966 werd deze opgericht en ondersteunde projecten die werden begeleid door pater Hijnen, pater Waij en Cor Timmer.  

Door de jaren heen zijn ontwikkelingsprojecten ondersteund in Europa, Latijns-Amerika, Afrika en Azië. De variatie is groot. Zo is een gehandicapten opvang gerealiseerd in Brazilië en scholen in onder andere Kenia, Kameroen en Peru. Tevens  zijn opvang locaties voor met HIV besmette kinderen opgericht in Brazilië en Zuid-Afrika. Meer recentelijk zijn verschillende maismolens geplaats in Togo, een kraamkliniek in Gambia en een school voor blinde kinderen in Nepal. Momenteel wordt gewerkt aan een waterput voor meerdere dorpen in Kenia,  sanitaire voorzieningen in Ecuador en een kraamkliniek in Kameroen. In 50 jaar tijd zijn ontzettend veel mensen geholpen en ondersteund door aan Assendelft gelieerde ontwikkelingswerkers.

Vaak is een langjarige relatie met deze projecten ontstaan door de aandacht voor duurzame ontwikkeling en lokale betrokkenheid, waardoor mensen actief hun lot in eigen hand nemen. Stonas geeft vaak het benodigde duwtje in de rug voor verdere stappen. Duurzame hulp en verbetering van de levensomstandigheden is het uitganspunt.  Stonas investeert in de randvoorwaarden waardoor mensen betere kansen krijgen. Kansen die men vervolgens zelf moet benutten.

De financiering van deze projecten komt tot stand door velerlei acties binnen de Assendelftse gemeenschap. De allereerste actie bestond uit het verkopen van bierglazen van deur tot deur in 1966. Dat bracht toen enkele duizenden guldens op. In 1967 kwam hier een loterij bij. Later is het idee van de veiling ontstaan, met als voorbeeld de kerkenveilingen die elders in Noord-Holland werden gehouden. Vanaf het begin van de Dorpsstraat tot aan de spoorbomen werd huis aan huis gevraagd of- en wat mensen beschikbaar wilden stellen voor de veiling. Het leverde een grote variëteit aan diensten en producten op waaruit vele ludieke kavels werden samengesteld. De veiling, altijd eind maart in elk oneven jaartal, werd en wordt gehouden in Het Wapen van Assendelft en vormt de levensader van de Stichting ter ondersteuning van vele ontwikkelingsprojecten. Op de foto is te zien hoe in het verleden levend vee werd geveild. 

Dit jaar wordt het 50 jarige jubiliem gevierd. Op 12 juni aanstaande zal bij het Historisch Genootschap Assendelft (Dorpsstraat 370) van 14.00 tot 17.00 een expositie zijn. Middels vele foto's, verhalen en krantenartikelen wordt iedereen door 50 jaar historie geleid. Daarbij zullen verschillende lopende ontwikkelingsprojecten zich voorstellen en een overzicht geven van de huidige activiteiten. 

 
   

Tweets

Inloggen