Persberichten

Definitieve opbrengst veiling: EUR 88.106,-

Prachtresultaat veiling 2011

De voorlopige opbrengst van de veiling van Stonas was op 19 maart EUR 86.140,--. Door inkomsten tijdens de restantenmarkt en nagekomen giften is de definitieve opbrengst uitgekomen op 88.106,-.

Het bestuur van Stonas is zeer gelukkig met deze schitterende opbrengst dat ten goede komt aan de ontwikkelingsprojecten van Stonas. Stonas bedankt dan ook iedereen die als vrijwilliger, adverteerder, schenker, koper van loten of als koper van een veilingkavel heeft bijgedragen aan een bijzonder succesvolle veiling.

Met de opbrengst van de veiling kan Stonas de ontwikkelingsprojecten in arme landen financieel blijven ondersteunen. Stonas bestaat enkel uit vrijwilligers en heeft minder dan 1% aan kosten. Alle inkomsten komen dan ook daadwerkelijk terecht bij de projecten waar het voor bedoeld is. Giften blijven zeer welkom. Dat kan op rekeningnummer 10.35.01.134 tnv Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft.

Tweets

Inloggen