Persberichten

Definitieve opbrengst: € 101.661,24

Opbrengst geëindigd "boven de ton"

Na de voorlopige opbrengst van € 97.660,- tijdens de veiling is door de restantenmarkt en giften de eindstand "boven de ton" uitgekomen. De totale opbrengst komt uit op € 101.661,24.

Het bestuur van de Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft bedankt iedereen die als vrijwilliger, adverteerder, schenker, koper van loten of als koper van een veilingkavel heeft bijgedragen aan een bijzonder succesvolle veiling.

Met de opbrengst van de veiling kan de Stichting de komende 2 jaar weer de ontwikkelingsprojecten in arme landen financieel ondersteunen. De stichting bestaat enkel uit vrijwilligers en heeft minder dan 1% aan kosten. Alle inkomsten komen dan ook daadwerkelijk terecht bij de projecten waar het voor bedoeld is. Giften blijven zeer welkom. Dat kan op rekeningnummer 10.35.01.134 t.n.v. Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft.

De datum van de eerstvolgende veiling kan alvast in de agenda's worden genoteerd: zaterdag, 19 maart 2011!

Tweets

Inloggen