Portugal - Lissabon

 

De derde wereld is dichtbij. Waar toeristen op het vliegveld van Lissabon rechtsaf gaan naar het strand is Harrie Scheepens linksaf geslagen naar de sloppenwijk. Hier heeft hij zich bekommerd om het lot van mensen die om uiteenlopende redenen buiten de maatschappij zijn gevallen. Nu deze mensen zijn ondergebracht in flats zijn oude banden verbroken, de sociale controle verdwenen en de eenzaamheid toegenomen.

Hier in deze parochie, met alle problemen die een multiculturele samenleving met zich meebrengt, woonde Harrie Scheepens en werd er een blijvend beroep op hem gedaan. In het door hem opgebouwd sociaal centrum krijgen ze hier onderwijs, aandacht en zorg en bovendien een maaltijd en hygiënische verzorging. Onze financiële steun heeft bijgedragen tot de vorming van dit centrum.

Helaas is Harrie Scheepens op 14 maart 2017 overleden. Zijn nalatenschap is groot en zal nog lang zijn positieve invloed hebben. 

Giften met belastingvoordeel

Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft is een, door de belastingdienst, ANBI erkende stichting met het RSIN nummer: 8155.77.965.

Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar op basis van de vastgestelde regels voor eenmalige of nog gunstigere periodieke giften.

Neem gerust contact met ons op voor specifieke vragen!

Rekeningnummer

Al uw giften en donaties zijn van harte welkom. Het IBAN rekeningnummer is:

NL30 RABO 01035 01134 ten name van Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft.

Bij voorbaat onze dank!

Tweets

Inloggen