Togo

 

Het project

In Togo, het smalle landje aan de West-Afrikaanse kust, is onderwijs niet voor iedereen weggelegd. Meer dan 30% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Vooral voor kinderen uit de allerarmste streken, of voor diegenen die zonder ouder(s) zijn geraakt, is scholing meestal een financieel onhaalbare wens. En met name op het platteland komt analfabetisme veel voor bij zowel kinderen als volwassenen. Om daar vanuit Nederland een verandering aan te maken, is in het jaar 2005 de stichting Hola ontstaan.

 

 

Doel

Het doel van stichting Hola is om in Togo de (arme) bevolking meer zelfredzaamheid te bieden zodat er een betere toekomst ontstaat. Om dit te bereiken, houdt zij zich onder andere bezig met het mogelijk maken van basisonderwijs voor kinderen.

Huidige activiteiten

Stonas verstrekt financiële ondersteuning bij het plaatsen van maïsmolens in diverse dorpjes. Het voornaamste basisvoedsel in Togo is van maïsmeel bereid. Het vermalen van maïs tot meel gebeurt met behulp van een maïsmolen. Maar omdat er (te) weinig molens zijn op het platteland, wordt er vaak uren gelopen met zware teilen, pannen of zakken gevuld met maïs. Deze taak, die voornamelijk door jonge vrouwen wordt gedaan, kost enorm veel tijd. En hierdoor kunnen zij niet naar school of andere economische activiteiten ontplooien. Wanneer er een maïsmolen in een dorp komt profiteren al snel honderden in de regio woonachtige dorpelingen.

In 2012 heeft Stonas geholpen om de voorzieningen van basisschool
Mon Seigneur te verbeteren. Voorheen was er geen water beschikbaar. Ook waren er geen toiletten aanwezig, zodat de leerlingen noodgedwongen hun behoeftes in de natuur deden. Op de school is nu een (afgesloten) waterput met touwpomp aangelegd. Verder is er een toiletgebouw gebouwd met een grote wasbak waarvan de kinderen dankbaar gebruik van maken. Omdat er verder nagenoeg geen lesmateriaal aanwezig was, hebben alle kinderen ook lesboeken ontvangen. Dit betekent dat er nu voor iedereen een lees- en rekenboek, een toilet en schoon water beschikbaar is. En nu maar studeren!       

Informatie

Klik hier om naar de site van stichting Hola te gaan.

 

contentmap_plugin

Tweets

Inloggen