Vrijwilligerswerk

 

Om zoveel mogelijk gelden beschikbaar te maken voor de ondersteuning van ontwikkelingsprojecten vinden alle STONAS activiteiten op onbetaalde en vrijwillige basis plaats. Het STONAS team bestaat uit een formeel bestuur, ondersteunende leden en vele vrijwilligers. De activiteiten vallen onder te verdelen in: evenement organisatie, ontwikkelingsprojecten beheer en dagelijks bestuur.

De activiteiten voor evenement organisatie zijn zeer divers en sterk gerelateerd aan het uitdragen van het STONAS gedachtegoed binnen de Assendelftse (e.o.) gemeenschap alsmede het zorgdragen voor continuïteit van binnenkomende giften. Door de jaren heen zijn velerlei evenementen georganiseerd van schoolbezoeken, glazen verkoop, loterijen tot aan de tweejaarlijkse veiling. De STONAS veiling is een begrip binnen de gemeenschap en vormt een groot deel van de financiële basis. Middels vernieuwende ideeën en wederkerende successen heeft STONAS een stabiele inkomensstroom waarmee structurele ondersteuning plaatsvindt voor een verscheidenheid aan ontwikkelingsprojecten.

De activiteiten voor ontwikkelingsprojecten beheer spitsen zich voornamelijk toe tot de afstemming met de ontwikkelingswerkers op de verschillende locaties. Per project worden de verschillende behoeftes afgestemd en beoordeeld. De beoordeling wordt gedaan aan de hand van een geformaliseerde controlelijst waarbij de hoofduitkomst moet voldoen aan 'structurele zelfredzaamheid'.    

De dagelijks bestuursactiviteiten bestaan voornamelijk uit financieel beheer, verslaglegging, communicatie & vertegenwoordiging, beleidsvorming en algehele afstemming. 

Tweets

Inloggen